Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI LITTLEDRESS.PL 

Zakres tej informacji odpowiada wymogom wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L. 2016 Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.

I. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa  danych osobowych jest LittleDress.pl Justyna Pich, ul. Bażantów 57/16, 40-668 Katowice, NIP: 6252347485, REGON: 240742922, adres e-mail: biuro@littledress.pl

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

LittleDress.pl Justyna Pich gromadzi dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy zostaną one przez Państwa dobrowolnie przekazane przy składaniu zamówienia lub przy kontakcie z LittleDress.pl (np. w drodze formularza kontaktowego, wiadomości e-mail), jak również przy założeniu konta klienta na stronie internetowej www.littledress.pl 

LittleDress.pl Justyna Pich przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru dostępnego na stronie internetowej www.littledress.pl  na podstawie Państwa zainteresowania towarem LittleDress.pl Justyna Pich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu umożliwienia Administratorowi danych osobowych podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, zanim zostanie zawarta umowa;
 3. w celu wykonania umowy sprzedaży towaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celach analitycznych, umożliwiających dobór towarów do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie twoich uwag (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem LittleDress.pl Justyna Pich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 7. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 8. w celu oferowania Państwu produktów bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa  potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

III. Źródło pozyskiwania danych oraz katalog danych, do których podania Państwo są zobowiązani.

LittleDress.pl Justyna Pich  pozyskuje dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym. LittleDress.pl Justyna Pich wskazuje, że do zawarcia i wykonania danej umowy będzie wymagane podanie przez Państwa  ściśle określonych danych.

IV. Odbiorcy Państwa  danych osobowych. 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom kurierskim, które na podstawie umów podpisanych z LittleDress.pl świadczą usługi dostawy zakupionych przez klienta towarów w celu skontaktowania się i uzgodnienia terminu dostawy; 
 2. dostawcom usług płatniczych i instytucjom kredytowym obsługujących płatność w celu realizacji płatności zakupionego przez Państwa towaru;
 3. banku świadczącego na rzecz LittleDress.pl usługę udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet; obsługę i rozliczaniem przez bank płatności dokonywanych przez klientów LittleDress.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych;
 4. podmiotom przetwarzających dane w imieniu LittleDress.pl Justyna Pich, które wspomagają wykonanie poszczególnych czynności, jak np. podmiotom obsługującym systemy informatyczne;
 5. podmiotom świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe dla LittleDress.pl Justyna Pich.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

LittleDress.pl Justyna Pich przekazuje Państwa dane poza teren Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach analityki internetowej prowadzonej z Google LLC z siedzibą w USA, który posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności UE-USA), zaakceptowany przez Komisję Europejską, o którym mowa w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r.

VI. Okres przechowywania danych.

 1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru przechowujemy i przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu danej umowy.
 2. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu produktów dostępnych w ofercie LittleDress.pl do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną Państwo zgodę, jeśli LittleDress.pl Justyna Pich przetwarzała je na podstawie zgody marketingowej, lub LittleDress.pl Justyna Pich ustali, że Państwa dane są zdezaktualizowane. 

VII. Państwa prawa. 

Przysługuje Państwu: 

 1. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych;
 3. prawo o usunięcia Państwa danych, jeśli uznają Państwo, że LittleDress.pl nie ma podstaw do przetwarzania Państwa danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych, między innymi do wyłącznego ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeśli uznają Państwo, że LittleDress.pl Justyna Pich ma nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza Państwa  dane bezpodstawnie, jak również na czas wniesionych przez Państwa sprzeciwów względem przetwarzania Państwa danych osobowych; 
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; 
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; 
 7. prawo do przenoszenia danych; 
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności jeśli uznają Państwo, że LittleDress.pl Justyna Pich przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem; 
 9. prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, które LittleDress.pl Justyna Pich przetwarza na podstawie Państwa zgody. 

VIII. Pliki Cookies i analityka internetowa. 

Aby uatrakcyjnić stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, LittleDress.pl Justyna Pich stosuje na stronie internetowej www.littledress.pl  tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniach końcowych. Niektóre używane przez LittleDress.pl cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa  urządzeniach końcowych i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa  przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Strona www.littledress.pl korzysta w ramach Google Analytics również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Informacje na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie można znaleźć także na Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

ZASTOSOWANIE PRZEZ LITTLEDRESS.PL GOOGLE ANALYTICS DO CELÓW ANALITYKI INTERNETOWEJ

Strona internetowa www.littledress.pl używa Google Analytics, które stanowi narzędzie do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe działalność służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane co do zasady do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, wobec której Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. 

IX. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu

Google AdWords Remarketing

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa  stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu LittleDress.pl Justyna Pich, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgody wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa kont Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będą Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

X. Wtyczki portali społecznościowych. 

Na stronie www.littledress.pl używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa  przeglądarki nawiążą bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarek i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarki wyświetliły naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilów u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Takie informacje (wraz z Państwa adresem IP) są przez Państwa przeglądarki przesyłane bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znjadują się w USA) i tam przechowywane. Jeśli zalogowaliście się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilów w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjecie Państwo danej wtyczki, np. klikniecie na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. 

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa  profilom w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy wylogować z tego serwisu. Można też również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/)."

Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla Youtube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

W przypadku materiałów video z Youtube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

XI. Informacja o podstawie prawnej wymogu podania danych osobowych.  

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie wymaganych danych jest warunkiem zawarcia i realizacji danej umowy. 

LittleDress.pl Justyna Pich zastrzega, że brak podania przez Państwa wymaganych danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl