Reklamacje i zwroty

 

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji. 


Reklamacje

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w przepisie art. 556 oraz przepisach art.art. 5561-5563 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: LittleDress.pl Justyna Pich, ul. Bażantów 57/16, 40-668 Katowice

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@littledress.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, klient zobowiązany jest na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru klientowi albo innej wskazanej osobie. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest towar wyraźnie oznaczony przez sprzedawcę jako używany, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu wydania klientowi używanego towaru.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z klientem niebędącym jednocześnie konsumentem, na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady towaru. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl